Våra lokaler

Våra lokaler Våra lokaler

Reception, information och magasin
På plan ett hittar du receptionen. Där kan du ställa frågor, hämta reservationer med mera. Det finns flera utlåningsstationer där du kan låna och lämna tillbaka media med lånekort och PIN-kod. På plan två hittar du informationen. Den är alltid bemannad av en bibliotekarie. Där kan du ställa frågor, få hjälp med att söka böcker och i databaser. Här kan du skicka fax. På källarplan finns vårt öppna magasin som är fritt att besöka. Där finns dagstidningar, tidskrifter, böcker för barn och vuxna ocn andra medier. Där ligger även släktforskarrummet vars nyckel kan lånas i receptionen.

Lilla sammanträdesrummet
Finns på plan två med plats för åtta personer. Bokas genom att skriva upp sig i almanackan eller genom att ringa information på tel. 0515 - 88 50 41.

Tyst läsrum
Finns på plan två. Fem studieplatser med extra belysning. Dator med ordbehandlingsprogram finns och bokas i receptionen, tel. 0515 - 88 50 40.

Studie och läsplatser
plan 1 finns läsplatser i tidskriftsrummet och på barn- och ungdomsavdelningen. På plan två finns flera enskilda studieplatser. I Västgötarummet finns ett stort bord med plats för 6-8 personer. I magasinet, källarplan, finns ett stort bord med plats för 8-10 personer.

Tidningsläsning
Från 8.30 - 11 finns möjlighet att läsa dagstidningar. Du hittar dem en trappa upp utanför Kultur- och fritidskontoret.


Entrén
I entrén finns toaletter och en handikapptoalett. Det finns låsbara skåp för värdesaker samt kapprum. Vi ansvarar inte för det som lämnas där. Du hittar även en kaffeautomat. I entrén kan du även besöka Medborgarkontoret.

Datorer
Alla över 18 år får använda datorerna på plan två. Max 15 minuter om det är kö. Utskrifter 2 kr. Ingen chatt. På plan 1 finns två datorer avsedd för sökningar. En på barnavdelningen och en på skönavdelningen.


Hörsalen
Hörsalen har plats för 60 personer i biosittning. I cafédukning får 30 personer plats. För att hyra lokalen ring fritidskontoret på tel. 0515 - 88 50 60.

Läs mer
Tillgänglighet

Broddetorps bibliotek

Broddetorps bibliotek


Falköpings bibliotek

Falköpings bibliotek


Floby Bibliotek

Floby Bibliotek


Kinnarps bibliotek

Kinnarps bibliotek


Stenstorps bibliotek

Stenstorps bibliotek


Vartofta bibliotek

Vartofta bibliotek


Åsarps bibliotek

Åsarps bibliotek