Sök

Språk

Tillgänglighet

Alla ska kunna besöka biblioteken i Falköping och på ett enkelt sätt använda vår hemsida.

Besök oss

Här beskrivs vad som gäller på varje enhet.

Falköping

Tillgång till handikapparkering utanför bibliotekets entré
Asfalterad ramp fram till entrén
Automatiska dörrar
På entréplan finns en handikapptoalett
Det finns en hiss till plan två och till vår hörsal i källaren
I hörsal och entréplan finns hörslinga som sätts på vid behov då vi har arrangemang
Automater för lån och återlämning med höj- och sänkbart bord
Läs- och skrivstation med olika hjälpmedel
Du kan få handledning av vår läs- och skrivtekniker

Broddetorp

Biblioteket ligger på markplan. Dörröppnare finns vid entrén. 
Tillgång till handikapptoalett.
Du kan själv låna och lämna tillbaka.
Höj- och sänkbart bord på låneautomaten

Floby

Ramp upp till ytterdörren, ingen dörröppnare
Handikapptoalett på nedre botten med larm
Hiss till andra våningen
Självbetjäningsdator finns

Kinnarp

Bibliotekets entré är på markplan med en trappa ner till biblioteket
Det finns hiss för att komma ner i biblioteket
Tillgång till handikapptoalett
Självbetjäningsdator finns

Stenstorp

Handikappingång med hiss finns till vänster om parkeringarna 
Ring på porttelefonen för att använda den ingången
Hiss till andra våningen. Tillgång till handikapp-toalett

Vartofta

Biblioteket ligger i markplan
Automatisk dörröppnare
Tillgång till handikapptoalett

Åsarp

Biblioteket ligger i markplan. Dörr med dörröppnare
Tillgång till handikapptoalett och hörslinga 
Låneautomat med höj- och sänkbart bord finns

Tillgänglighet för bibliotekets webbplats

Falköpings bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från [falkopingsbibliotek.se] som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till [biblioteket@falkoping.se] eller kontakta oss på telefon, [0515 - 885040].

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du kontaktar oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
 • Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen. (WCAG A 1.3.1)
 • Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
 • Innehållet har en bristfällig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q2 2021.

Oskäligt betungande anpassning

[falkopingsbibliotek.se] åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under Q2 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten på webbriktlinjer.se samt intern testning

[falkopingsbibliotek.se] publicerades [5 maj, 2020].

Redogörelsen uppdaterades [29 mars, 2021].