Styrdokument & lagar

Styrdokument och lagar Styrdokument och lagar

Biblioteksplan
Samverksansplan KoF BUN
Samverkansplan KoF SOC
Bibliotekslagen
Upphovsrättslagen
PuL

17 Upphovsrättslagen

17 § upphovsrättslagen reglerar framställning och användning av anpassade medier för personer med funktionshinder som behöver detta för att kunna ta del av verket, det vill säga personer med läshandikapp.

Texten i 17 § upphovsrättslagen
Var och en får på annat sätt än genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offentliggjorda litterära och musikaliska verk samt av offentliggjorda alster av bildkonst, som personer med funktionshinder behöver för att kunna ta del av verken. Exemplaren får också spridas till dessa personer. De bibliotek och organisationer som regeringen beslutar i enskilda fall får även överföra exemplar av de verk som avses i första stycket till personer med funktionshinder som behöver exemplaren för att kunna ta del av verken, genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offentliggjorda litterära verk som personer med funktionshinder behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra ljudupptagningarna till dessa personer, och framställa sådana exemplar av verk som sänds ut i ljudradio eller television och av filmverk som döva eller hörselskadade behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra exemplar av verken till dessa personer. Framställning av exemplar, spridning av exemplar och överföring till allmänheten av exemplar med stöd av denna paragraf får inte ske i förvärvssyfte. Exemplaren får inte heller användas för andra ändamål än som avses i paragrafen. När bibliotek och organisationer sprider exemplar eller överför exemplar av verk till personer med funktionshinder på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av verket, har upphovsmannen rätt till ersättning. Detsamma gäller om någon med stöd av första stycket andra meningen överlåter fler än några få exemplar till personer med funktionshinder. Lag (2005:359).


PuL
I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information:

Genom att du klickar på Skicka i formuläret för låntagarregistrering godkänner du att Falköpings bibliotek lagrar dina uppgifter elektroniskt (10 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för detta biblioteks verksamhet. (17 § PuL).

Språk Språk

Mina sidor
Broddetorps bibliotek

Broddetorps bibliotek


Falköpings bibliotek

Falköpings bibliotek


Floby Bibliotek

Floby Bibliotek


Kinnarps bibliotek

Kinnarps bibliotek


Stenstorps bibliotek

Stenstorps bibliotek


Vartofta bibliotek

Vartofta bibliotek


Åsarps bibliotek

Åsarps bibliotek