Personal

Personal Personal

Christina Seveborg

Anette Gegerfelt Andersén

Therése Bengtzelius

Martin Claesson
 • Martin Claesson
 • Bibliotekarie
  Filialföreståndare Stenstorp, systemansvarig, tidningar & tidskrifter
 • 0515 - 88 50 99
  0515 - 88 63 34 (Stenstorp)
 • martin.a.claesson@falkoping.se

Lena Green

Kerstin Hellman
 • Kerstin Hellman
 • Bibliotekarie
  Filialföreståndare Åsarp, Åsarpssamlingen, skolbibliotekssamordnare
 • 0515 - 88 50 39
  0515 - 88 62 61 (Åsarp)
 • kerstin.hellman@falkoping.se

Angelica Holm Johansson

Veronica Holmqvist

Cecilia Johansson

Cina Ljunggren
 • Cina Ljunggren
 • Läs- och skrivtekniker, biblioteksassistent
  Läs - och skrivstation
 • 0515 - 88 50 58
  0703 - 15 76 56 (mobil)
 • cina.ljunggren@falkoping.se

Katarina Norén
 • Katarina Norén
 • Bibliotekarie
  Filialföreståndare Floby, fackavdelning, fjärrlån, informationssökning
 • 0515 - 88 50 47
  0515 - 88 50 68 (Floby)
 • katarina.noren@falkoping.se

Gunilla Sigstedt
 • Gunilla Sigstedt
 • Bibliotekarie
  Filialföreståndare Broddetorp, skönavdelning
 • 0515 - 88 50 48
  0515 - 88 63 86 (Broddetorp)
 • gunilla.sigstedt@falkoping.se

Maria Sjöholm
 • Maria Sjöholm
 • Bibliotekarie
  Anpassade medier, social service, hemsida och sociala medier
 • 0515 - 88 50 31
 • maria.sjoholm@falkoping.se

Katrin Thorsell
 • Katrin Thorsell
 • Biblioteksassistent
  Filialföreståndare Kinnarp, mediahantering barn och unga
 • 0515 - 88 50 56
  0515 - 88 59 10 (Kinnarp)
 • katrin.thorsell@falkoping.se

Broddetorps bibliotek

Broddetorps bibliotek


Falköpings bibliotek

Falköpings bibliotek


Floby Bibliotek

Floby Bibliotek


Kinnarps bibliotek

Kinnarps bibliotek


Stenstorps bibliotek

Stenstorps bibliotek


Vartofta bibliotek

Vartofta bibliotek


Åsarps bibliotek

Åsarps bibliotek