Läs på många sätt

Läs på många sätt

Det finns många sätt att läsa på. Du som har svårt att läsa och skriva kan få hjälp av oss på biblioteket. Vi erbjuder olika anpassade medier och läs- och skrivstöd. Vi samarbetar med MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) och deras katalog heter Legimus

Talböcker

En talbok är en inläst bok. Talböcker kan du bara låna på biblioteket, ladda ner eller få skickade digitalt
Du kan lyssna i DAISY-spelare, mobil, platta, mp3-spelare eller dator med läsprogram
För att läsa i datorn behöver du ladda ner ett läsprogram
DAISY-spelare finns att låna biblioteket
Du kan själv ladda ned talböcker via ett nedladdningskonto som du får på biblioteket
Ansök om nedladdningskonto här. Biblioteket tar sedan kontakt med dig.
Du som är under 18 år måste ha målsmans godkännande

Vem får låna talböcker?

Du behöver inget intyg på att du har svårt att läsa tryckt text
Anledningar kan vara synskada, rörelsehinder, utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter, hörselskada (för hörselträning), tillfälligt läshandikapp, kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD, demenssjukdomar, whiplashskador och psykiska funktionsnedsättningar) samt konvalescenter.Talboken kommer och taltidningen

Talboken kommer och taltidningar

Få talböcker direkt till din spelare. Du beställer på biblioteket. En nyare DAISY-spelare krävs. Du kan få fem böcker i taget
Många dagstidningar erbjuder taltidningen. Du beställer via tidningens kundtjänst. Priset varierar. Du kan läsa via appen Legimus eller talboksspelare. Texten läses upp med talsyntes
Här kan du läsa mer om hur det går till

Storstil och lättläst

Böcker med stor stil är vanliga böcker med större typsnitt och lägre vikt
Lättläst är böcker med kortare meningar, enklare ord och bilder som är lätta att förstå
Böckerna finns i olika nivåer. Vissa finns med en ljudskiva till
Lättläst finns både för unga och vuxna
Vi har den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor

Punktskrift

Punktskrift är upphöjda punkter på papper som kombineras till bokstäver och ord.
Du läser genom att känna på pappret med fingrarna.
Läs mer om punktskriftsböcker på Legimus
Här ansöker du om inloggningsuppgifter hos biblioteket
Du kan även skriva ut i punktskrift på biblioteket

Äppelhyllan

Hyllan vänder sig till barn och unga som har svårt att läsa tryckt text
I Äppelhyllan hittar du talböcker, böcker och filmer på teckenspråk samt taktila böcker och punktskrift
Hyllan finns på flera av biblioteken i Falköping

Läs- och skrivstation LOS

Här får du gratis handledning i din egen takt.
Här finns en dator med förstoringskamera, punktskrivare och vanlig skrivare, punktdisplay, scanner, hjälpmedels- och träningsprogram

Med teknikens hjälp kan du

Använda bibliotekets katalog och tjänster
Läsa tidskrifter
Använda internet
Använda träningsprogram
Förstora text och bilder
Höra vad du skriver

Kontakt

Cina Ljunggren
Läs- och skrivtekniker
Tel. 0515 - 88 50 58, 0703-15 76 56
cina.ljunggren@falkoping.se

Önskar du Legimuskonto mailar du:
legimus@falkoping.se