Sök

Språk

Kontakta biblioteket

Formuläret
Fältet måste fyllas i

Tyck om Falköping!

Vi vill veta hur du som invånare tycker att den kommunala verksamheten och servicen fungerar, eller kanske inte fungerar. Beröm, förslag och klagomål ger oss ett värdefullt underlag för förbättringar. Därför vill vi gärna att du tycker till om Falköping!

Läs mer och lämna en synpunkt här