Sök

Språk

Så hanterar vi personuppgifter

Att låna på biblioteket är gratis och ditt första lånekort är kostnadsfritt.
Lånekortet är en personlig värdehandling där du tar ansvar för lån som sker med det.
Du åtar dig därför att spärra ditt kort vid förlust och återlämna lån i rätt tid.
Biblioteket tar ut en avgift vid försening för vuxna samt vid förkommet lån från alla.
Genom att ingå avtal för lånekort godkänner du att uppgifter om dig hamnar i ett personregister.
Biblioteket lagrar ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post för att
kunna administrera dina lån, reservationer, fjärrlån och inköpsförslag.

Enligt dataskyddsförordningen GDPR, har du rätt att när som helst få information
om vilka uppgifter biblioteket har lagrade om dig, mot uppvisande av id-handling.
Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Uppgifterna sparas till dess att du väljer att avsluta kortet eller efter 36 inaktiva månader.
Avtalet kan avslutas, och uppgifterna raderas, när alla lån är återlämnade och eventuella avgifter betala.

Kontakt

biblioteket@falkoping.se