Sök

Språk

Så hanterar vi personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PuL).

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, IP-adress eller bildupptagning.

När du skaffar lånekort skriver du på ett avtal där du godkänner att biblioteket registrerar följande personuppgifter om dig:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Biblioteket hanterar uppgifterna för att du ska kunna få tillgång till bibliotekets tjänster, och för att på ett säkert sätt administrera dina lån, reservationer, fjärrlån och inköpsförslag.

Du rätt att när som helst få information om vilka uppgifter biblioteket har lagrade om dig, mot uppvisande av id-handling. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Uppgifterna raderas om du väljer att avsluta ditt lånekort, eller om du inte använt lånekortet på 36 månader. Du måste också ha lämnat tillbaka alla lån och betalat eventuella avgifter.

Kontakt

Dataskyddsombud kontaktas på dso.falkoping@insatt.com