Sök

Språk

Projekt läsglädje

Projekt läsglädje

Under tre veckor har projektet Läsglädje varit på biblioteket i samarbete med skolan. Barn 7-9 år har deltagit för att stärka sin läsning, få lustfyllda lässtunder och blir bekanta med biblioteket.

Läsglädje och goda läsvanor

Genom att skapa läsglädje och goda läsvanor hos barnen är vår förhoppning att det ger dem goda grunder för fortsatt läsning och lärande. De barn som deltar kommer att få tillbringa tid på biblioteket i Falköping och lära sig se vilka möjligheter ett bibliotek ger. Vårt mål är att barnen upplever glädjen i ett förhoppningsvis livslångt läsande och lärande! Lärarstudenter tillsammans med ferieanställda har ansvarat för de olika grupperna. I arbetsgruppen som arbetat med Läsglädje har barnboksbibliotekarier, språk-, läs- och skrivutvecklare, utvecklingsstrateg samt två förstelärare deltagit.Läsglädje genomfödes på biblioteket mellan den 15 juni och den 2 juli. Veckorna innehöll tid till att botanisera på biblioteket, självständig nöjesläsning, inspirationsstunder gällande barnböcker, projektaktivitet, t ex att producera en bok eller göra en tidning och en stunds högläsning. Varje deltagande barn får dessutom en bokkasse med utvalda böcker för att ytterligare stimulera läsning hemma.

Filmer

Deltagarna har producerat korta sagofilmer. De går att se i bibliotekets Youtube-kanal

Bibliotekarie Kerstin har bokprat med en av grupperna

Tre kvinnor och tre ungdomar står framför bokhyllor

Lärarstudenterna Veronika, Elin och Olivia och feriepraktikanterna Viktor, Erika och Märta har jobbat med projektet i sommar