INSTÄLLT Högläsning på Förintelsens minnesdag
Tända ljus

Välkommen till en stillsam timme där förintelsens minnesdag uppmärksammas. Själva minnesdagen är 27 januari. Annica Johansson läser utdrag ur överlevares berättelser. Ingen anmälan

Utställning

Biblioteket visar även utställningen Jag kom ensam - judiska flyktingbarn i Sverige. Utställningen pågår från 25 januari - 26 februari och är producerad av Forum för levande historia. Miniutställningen på Falbygdens museum pågår 26 januari - 26 februari. I samarbete med Falbygdens museum och Studieförbundet Vuxenskolan

Sök

Språk